805-296-3000
Cart 0 items: $0.00

NEWS

Sarah Boone
 
September 27, 2020 | Sarah Boone

J U I C Y πŸ‡

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Copia Vineyards & Winery (@copiavineyards) on

Time Posted: Sep 27, 2020 at 1:27 PM
Sarah Boone
 
September 25, 2020 | Sarah Boone

The 2018's

Cat’s out of the bag; we’ve fallen in love with the 2018 vintage and you should too. Club members, check your email for details on this upcoming release! Our focus remains on premium vineyard sites both in cooler and warmer climates. Not in our club yet? Join today to gain access to these spectacular wines.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Copia Vineyards & Winery (@copiavineyards) on

Time Posted: Sep 25, 2020 at 1:26 PM
Sarah Boone
 
September 17, 2020 | Sarah Boone

A day for Syrah

Two different lots of πŸ‡ today, Kimsey Vineyard Syrah and Peake Ranch Syrah! Here, Anita is in charge of quality control. We remove any unwanted stems, leaves, or under ripe berries. Only the best fruit goes to tank and ends up in your glass! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Copia Vineyards & Winery (@copiavineyards) on

Time Posted: Sep 17, 2020 at 1:25 PM
Sarah Boone
 
September 16, 2020 | Sarah Boone

Cluster Sorting

Sorting our 2020 Mourvèdre from Denner Vineyards Block 9! A small amount of this juice will go towards a saignée rosé πŸ‡

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Copia Vineyards & Winery (@copiavineyards) on

Time Posted: Sep 16, 2020 at 1:24 PM
Sarah Boone
 
September 13, 2020 | Sarah Boone

Peake Ranch | Grenache πŸ‡

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Copia Vineyards & Winery (@copiavineyards) on

Time Posted: Sep 13, 2020 at 1:23 PM
Sarah Boone
 
September 10, 2020 | Sarah Boone

Keep on, keeping on

Despite all the curveballs and excitement 2020 has thrown our way, winemaking must go on! πŸ‡ Checking up on some fruit from Denner Vineyards

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Copia Vineyards & Winery (@copiavineyards) on

Time Posted: Sep 10, 2020 at 1:22 PM
Sarah Boone
 
September 5, 2020 | Sarah Boone

Beat the Heat!

Sipping on our 2019 White to help beat this heat β˜€οΈ We’re excited to release this 100% Chardonnay from Sta. Rita Hills to our club members in just a few weeks! Wishing everyone a safe and happy Labor Day Weekend, stay hydrated out there! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Copia Vineyards & Winery (@copiavineyards) on

Time Posted: Sep 5, 2020 at 1:20 PM
Sarah Boone
 
August 28, 2020 | Sarah Boone

And we’re off!!

Starting harvest 2020 with this beautiful Sta. Rita hills Chardonnay from John Sebastiano Vineyard

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Copia Vineyards & Winery (@copiavineyards) on

Time Posted: Aug 28, 2020 at 1:19 PM
Sarah Boone
 
August 27, 2020 | Sarah Boone

Any. Day. Now.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Copia Vineyards & Winery (@copiavineyards) on

Time Posted: Aug 27, 2020 at 1:18 PM
Sarah Boone
 
August 26, 2020 | Sarah Boone

CHEERS!

Time Posted: Aug 26, 2020 at 1:17 PM
Recent Posts
Blog Categories
Menu